יקב תלם!

יקב חדש נולד!

לפני 7 שנים על גבעה טרשית וקרחת הוקמה חוות שחרית, חווה חקלאית הכוללת 120 דונם כרמי יין, 30 דונם מטעי זיתים ועדר צאן. החווה והכרמים של יקב תלם ממוקמים על גבעה סלעית במורדות המערביים של השומרון. האזור ידוע כאזור יין היסטורי ומשופע בגתות יין מתקופת בית שני ומהתקופה הרומית-ביזנטית. הגפנים שלנו ממוקמים בגובה 400 מטר ונהנים מבריזות שעולות מחופי גוש דן שנשקפים מהכרמים. סיור בחווה מחזיר אותנו לשירו של טשרניחובסקי "הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קרח… עדר עלפה, שה וגדי… זית אצל זית… כרם-גפן נים-לא-נים, תל-חרבה נחרשת". בחווה יש שרידים של כרם-חצוב הכולל תעלות חצובות בסלע וגת יין עתיקה, התרגשנו לשחזר את הכרם החצוב ולטעת גפנים מחדש.